เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ อำเภอศรีเมืองใหม่ ตำบลนาคำ จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียด : วันที่ 14 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลคำอาฮวนต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ อำเภอศรีเมืองใหม่ ตำบลนาคำ จังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาดูงานโรงเรียนสูงวัย สุขใจคำอาฮวน โดย นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน นายร้อย บุญโม๊ะ และ นายแผ่น ไชยยายงค์ รองนายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร สภาเทศบาลพนักงาน ร่วมต้อนรับคณะที่มาศึกษาดูงาน
ผู้โพส : ศิโรรัตน์