เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน 333 หมู่ที่ 1 ถนนชยางกูร ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร.042-640159 ,042-640042 โทรสาร 042-640042

folder งานพัฒนาจัดเก็บรายได้
insert_drive_file ประกาศเรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌปนสถานแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคำอาฮวน
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศเรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศเรื่อง ขออขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่องขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ขอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file อัตราภาษีป้าย ปี2563
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศเรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาติและหนังสือรับรองการแจ้งในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคำอาฮวน
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลคำอาฮวน ภ.ด.ส.3
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศเรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพยของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศเรื่อง ขอขยายเวลาการชำระที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 44