เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล [8 ธันวาคม 2566]
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดตั้งสถานีสร้างงาน สร้างอาชีพ จังหวัดมุกดาหาร มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี [1 ธันวาคม 2566]
ตัดกิ่งไม้ออกจากแนวสายไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน ที่บ้านโค้งสำราญ หมู่ที่ 10 [21 พฤศจิกายน 2566]
คณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนฯ ลงพื้นที่สอบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน [15 พฤศจิกายน 2566]
ลงพื้นที่ช่วยเหลือแนะแนวทางการปลูกบ้านพักอาศัยให้กับราษฏร บ้านดงมัน หมู่ 5 [13 พฤศจิกายน 2566]
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฏร์วิทยา [10 พฤศจิกายน 2566]
ออกสำรวจการวางบ่อพักที่บ้านเหล่าคราม หมู่ 12 [10 พฤศจิกายน 2566]
ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เพื่อพิจารณากลุ่มเป้าหมาย ในการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ในพื้นที่เทศบาลตำบลคำอาฮวน [10 พฤศจิกายน 2566]
ประชุมสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน สมัยวิสามัญ 1/2566 (ครั้งที่ 1) [3 พฤศจิกายน 2566]
ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลต้นทุน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดมุกดาหาร [26 ตุลาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 - 10 (ทั้งหมด 408 รายการ)