เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน 333 หมู่ที่ 1 ถนนชยางกูร ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร.042-640159 ,042-640042 โทรสาร 042-640042

camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2564 ครั้งที่ 1 [16 พฤศจิกายน 2564]
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น [12 พฤศจิกายน 2564]
มอบถุงยังชีพ [11 พฤศจิกายน 2564]
กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล [20 ตุลาคม 2564]
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคำอาฮวน [18 ตุลาคม 2564]
กิจกรรมเดินรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 [8 ตุลาคม 2564]
รับมอบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [6 ตุลาคม 2564]
ออกตรวจสอบจุดเกิดอุบัติเหตุ ณ บ้านคำเขือง [6 ตุลาคม 2564]
ทำบุญเทศบาลตำบลคำอาฮวน 2564 [6 ตุลาคม 2564]
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2564 [28 กันยายน 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 156 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 51