เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น สร้างรายได้ในครัวเรือน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [12 พฤษภาคม 2565]
ร่วมต้อนรับชมรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดมุกดาหาร [12 พฤษภาคม 2565]
โครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ประจำปี 2565 [12 พฤษภาคม 2565]
รับมอบเงินกองทุนพัฒนาฯ เพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลคำอาฮวน [12 พฤษภาคม 2565]
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ณ บ้านพรานอ้น [10 พฤษภาคม 2565]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตรวจสอบความเสียหายบ้านเรือนราษฎรที่ประสบวาตภัย [28 เมษายน 2565]
ร่วมอบรมหลักสูตรการเรียนรู้เครือข่ายการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยุ่ สู่เมืองสามธรรม [28 เมษายน 2565]
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคำอาฮวนร่วมประชุมเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่ง แก้ไขปัญหา ร่วมกันขับเคลื่อนและรับทราบผลการดำเนินงานกองทุนฯ [25 เมษายน 2565]
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านคำอาฮวน หมู่ 1 [25 เมษายน 2565]
จุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2565 [25 เมษายน 2565]
1 - 10 (ทั้งหมด 189 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19