เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน 333 หมู่ที่ 1 ถนนชยางกูร ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร.042-640159 ,042-640042 โทรสาร 042-640042

account_box กองคลัง
นางสาวชุติมา ผากา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวชุติมา ผากา
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางบุรันตรี จันทรวิมล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางบุรันตรี จันทรวิมล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางไอลดา คนเพียร
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางไอลดา คนเพียร
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวเสาวนีย์ บุญทอง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวเสาวนีย์ บุญทอง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสุพัตรา กิ่งคำวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสุพัตรา กิ่งคำวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางธรรชนก วงศ์ศรีทา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางธรรชนก วงศ์ศรีทา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวอุลัยวรรณ ชาธิพา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวอุลัยวรรณ ชาธิพา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางณัฐสุดา เหง้าหัวสา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางณัฐสุดา เหง้าหัวสา
พนักงานจ้างทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 81