เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 0951456456
นางสาวสมร เชิดโกทา
รองปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 093-321-5457
จ่าเอกณรงค์ ป่าเกลือ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 062-859-6266
นางสาวชุติมา ผากา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 082-145-4112
นายทรงฤทธิ์ ใจสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086-230-1913
นางรุจีรัตน์ ศรีพิเมือง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ และ
งบประมาณ
โทร : 0964149741
นางสาวปวีณรัตน์ อาจวิชัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0847985192