messager
 
เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 095-1456456
นางจารุวรรณ แสงไกร
รองปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 0910182795
จ่าเอกณรงค์ ป่าเกลือ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 062-8596266
นางสาวชุติมา ผากา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 082-1454112
นายอรรถพล บุญก้อน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0942561919
นางรุจีรัตน์ ศรีพิเมือง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ และ
งบประมาณ
โทร : 096-4149741
นางสาวปวีณรัตน์ อาจวิชัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 084-7985192