เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านหนองแต้ ตำบลคำอาอวน (สายทางหน้า ตชด. 234) ระยะทาง 2,500 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านหนองแต้ ตำบลคำอาอวน (สายทางหน้า ตชด. 234) ระยะทาง 2,500 เมตร เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศเรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถานบ้านคำเม็ก หมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระกระบะ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฌาปณสถานบ้านโนนสะอาดหมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฌาปณสถานบ้านหนองแต้หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์((e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ระะชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และอื่นๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการสอบราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงมัน หมู่ที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการสอบราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงมัน หมู่ที่ 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปณสถานบ้านดงมันหมู่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถานบ้านโค้งสำราญ หมู่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 จุดที่1และจุดที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่15 (หนองคำยาว) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1