เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
folder งานตรวจสอบภายใน
insert_drive_file แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file นโยบายการตรวจสอบภายใน
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file เผยแพร่กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายนและมอบหมายความรับผิดชอบ
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศเรื่องการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลคำอาฮวน
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลคำอาฮวน
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กฏบัตรการตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1