เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน 333 หมู่ที่ 1 ถนนชยางกูร ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร.042-640159 ,042-640042 โทรสาร 042-640042

account_box กองช่าง
นายทรงฤทธิ์ ใจสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายทรงฤทธิ์ ใจสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเสรี ขันตี
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายเสรี ขันตี
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายนรินทร์ สุวรรณศรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายนรินทร์ สุวรรณศรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(ว่าง)
นายช่างโยธา
(ว่าง)
นายช่างโยธา
นายกิตติศักดิ์ ป้องศรี
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายกิตติศักดิ์ ป้องศรี
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นางสาวบุญรัตน์ ศรีวะอุไร
จพง.ธุรการชำนาญงาน
นางสาวบุญรัตน์ ศรีวะอุไร
จพง.ธุรการชำนาญงาน
นายพงษ์นรินทร์ จันทิม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายพงษ์นรินทร์ จันทิม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายรัชพล บุญปก
พนักงานจ้างทั่วไป
นายรัชพล บุญปก
พนักงานจ้างทั่วไป
นายไพวรรณ์ ชาธิพา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายไพวรรณ์ ชาธิพา
พนักงานจ้างทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 119