เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลคำอาฮวน เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ (แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : ศิโรรัตน์ | เปิดอ่าน : 30
photo ประกาศเทศบาลตำบลคำอาฮวน เรื่อง รายงานผลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : ศิโรรัตน์ | เปิดอ่าน : 23
photo ตารางการรับเงินเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 16
photo ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ธนวัฒน์ | เปิดอ่าน : 24
photo ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ศิโรรัตน์ | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลคำอาฮวน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 30
find_in_page การขยายกำหนดเวลาดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 25661 (ครั้ง ที่ 2) การชำระภาษีแบบแจ้งประเมิน ภายในเดือน สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : ศิโรรัตน์ | เปิดอ่าน : 37
photo ประชาสัมธ์พันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : ศิโรรัตน์ | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตราการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : ศิโรรัตน์ | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกีรยติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดมุกดาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลคำอาฮวน เรื่อ งราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ศิโรรัตน์ | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลคำอาฮวน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ง.ด.3) ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ศิโรรัตน์ | เปิดอ่าน : 46
find_in_page ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านหนองแต้ ตำบลคำอาอวน (สายทางหน้า ตชด. 234) ระยะทาง 2,500 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านหนองแต้ ตำบลคำอาอวน (สายทางหน้า ตชด. 234) ระยะทาง 2,500 เมตร เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 36
photo การประปาส่วนภูมิภาค สาขามุกดาหาร ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการลงคะแนนเสียง เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 77
1 - 20 (ทั้งหมด 76 รายการ) 1 2 3 4