เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน 333 หมู่ที่ 1 ถนนชยางกูร ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร.042-640159 ,042-640042 โทรสาร 042-640042

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
photo การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
photo การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
photo การปรับเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกาศมอบอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณา การสั่ง การอนุญาต อนุมัติ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนเรื่องแก้ไขบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้าน
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
photo ภัยคุกคามยาเสพติด
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
photo ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะเดือน ม.ย.63
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6]
photo ประเมิน ITA ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564 แก้ไข้ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file การกำจัดหนอนกระทู้
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file เฝ้าระวัง ตั๊กแตนทะเลทราย ในประเทศไทย
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ขอให้ยุติการแสดงประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ์
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ข่าวเตื่อนการระบาดศัตรูพืช
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
photo หนอนกระทู้ลายจุด
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
1 - 20 (ทั้งหมด 42 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 130