messager
 
เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1 /2566
รายละเอียด : วันที่ 17 เดือน มีนาคม 2566 ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่1/2566 โดย นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวนเป็นประธานในการเปิดพิธีชี้แจงประชุม นายร้อย บุญโม๊ะ รองนายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สธ.เข้าร่วมประชุมชี้แจงแบบแผนและโครงสร้างในการดำเนินแผนพัฒนาของแต่ละในหมู่บ้าน
ผู้โพส : ศิโรรัตน์