เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
info ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปี 2566
เดือน จำนวนเรื่องร้องเรียน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ตุลาคม 2565 ไม่มีเรื่องร้องเรียน - - - พฤศจิกายน 2565 ไม่มีเรื่องร้องเรียน - - - ธันวาคม 2565 ไม่มีเรื่องร้องเรียน - - - มกราคม 2566 กุมภาพันธ์ 2566 มีนาคม 2566 เมษายน 2566 พฤษภาคม 2566 มิถุนายน 2566 กรกฎาคม 2566 สิงหาคม 2566 กันยายน 2566
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปี 2565
เดือน จำนวนเรื่องร้องเรียน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ตุลาคม 2565 ไม่มีเรื่องร้อเรียน - - - พฤศจิกายน 2565 ไม่มีเรื่องร้อเรียน - - - ธันวาคม 2565 ไม่มีเรื่องร้อเรียน - - - มกราคม 2566 ไม่มีเรื่องร้อเรียน - - - กุมภาพันธ์ 2566 ไม่มีเรื่องร้อเรียน - - - มีนาคม 2566 ไม่มีเรื่องร้อเรียน - - - เมษายน 2566 ไม่มีเรื่องร้อเรียน - - - พฤษภาคม 2566 ไม่มีเรื่องร้อเรียน - - - มิถุนายน 2566 ไม่มีเรื่องร้อเรียน - - - กรกฎาคม 2566 ไม่มีเรื่องร้อเรียน - - - สิงหาคม 2566 ไม่มีเรื่องร้อเรียน - - - กันยายน 2566 ไม่มีเรื่องร้อเรียน - - -