เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน 333 หมู่ที่ 1 ถนนชยางกูร ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร.042-640159 ,042-640042 โทรสาร 042-640042

date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1ปี2564
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1ปี2564
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1ปี2563
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี 2563)
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลคำอาฮวน-ประกาศใช้แผน 4 ปี แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file แผนพัฒนา4ปี ส่วนที่5 ปี2561-2564
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file แผนพัฒนา4ปี ส่วนที่4 ปี2561-2564
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file แผนพัฒนา4ปี ส่วนที่3.3 ปี2561-2564
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file แผนพัฒนา4ปี ส่วนที่3 ปี2561-2564
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file แผนพัฒนา4ปี ส่วนที่2 ปี2561-2564
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file แผนพัฒนา4ปี ส่วนที่1 ปี2561-2564
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลคำอาฮวน-ประกาศใช้แผน 4 ปี แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลคำอาฮวน เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
1 - 20 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 108