เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
folder ข่าวรับสมัครงาน
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาหรือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file การับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file ประกาศเรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file ตำแหน่งสายงานผู้บริหารผนวก-ฉ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ผนวก-จ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ผนวก-คง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็๋นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับตำแหน่งพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file ประกาศสถานที่วันเวลาสอบคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file ประกาศรายชื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2