เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน 333 หมู่ที่ 1 ถนนชยางกูร ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร.042-640159 ,042-640042 โทรสาร 042-640042

folder ข่าวรับสมัครงาน
insert_drive_file การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศเรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ผนวก-คง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ตำแหน่งสายงานผู้บริหารผนวก-ฉ
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ผนวก-จ
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็๋นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับตำแหน่งพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อ
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศสถานที่วันเวลาสอบคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ตำแหน่งสายงานผู้บริหารประกาศรับสมัคร
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ตำแหน่งสายงานผู้บริหารผนวก-กข
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 32