เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
folder ข่าวรับสมัครงาน
insert_drive_file รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาหรือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file การับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file ประกาศเรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file ตำแหน่งสายงานผู้บริหารผนวก-ฉ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ผนวก-จ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ผนวก-คง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็๋นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับตำแหน่งพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2