เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
folder ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านคำอาฮวน ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ ผู้อำนวยการกอง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบรรทึกข้อมูลการเดินทางรถ GPS พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบ windown พร้อมโปรแกรม micorsoft office สำรองข้อมูล
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบทและน้ำยาพ่นยุง)
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 หลัง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ และพนักงานประจำหน่วยกู้ชีพกู้ภัย จำนวน 3 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรื้อถอน ย้ายติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศิลา ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านเหมืองบ่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียนชุดเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย อายุ3-5 ปี
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอัมพวัน ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูง-โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงอรุณ ม.14 บ้านนางวันดี-บ้านนางปิยภัทร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโค้งสำราญ ม.10 ทางเข้าโรงเรียนบ้านโค้งสำราญ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำอาฮวน ม.1คำอาฮวน-คำเม็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฎิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปี 2565 ระยะที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 12
1 - 20 (ทั้งหมด 802 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41