เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
folder ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 5 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคำอาฮวน หมู่ 15 เส้นทาง หลังโรงแก๊ส ถึงโนนสะอาด
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคำอาฮวน หมู่ 1 เส้นทาง โค้งคุ้มบางนา ถึงถนนเส้นเข้าบ้านคำเขืองหลังวัดป่าอรัญญิกาวาสบ้านคำอาฮวน
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคำเม็ก หมู่ 6 เส้นทาง บ้านนายโสดา ผุยคำสิงห์ ถึงลำห้วยตะงอที่ทำฝายน้ำล้นใหม่
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคันดิน บ้านเหล่าคราม หมู่ 9 เส้นทาง ถนนเหล่าครามสามขัว (นานายติม ถึง นานายบุญตา)
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคันดิน บ้านหนองแต้ หมู่ 11 เส้นทาง นาหินห่อม
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโนนสะอาดหมู่ 7 เส้นทาง จากนานายเสมียน ผุยคำสิงห์ ไปบ้านคำเม็ก
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคันดิน บ้านดงมัน หมู่ 5 เส้นทาง นางศิลอุบล สุมา และนางมาลัยวรรรณ คูเมือง ถึงนานายเปลี่ยน ศรีวิชา
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคันดิน บ้านคำเม็ก หมู่ 6 เส้นทาง บ้านนายรัศมี ถึงนานายฉลอง ไปถนนลูกรังซอย 8
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 5 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงวดเเดือนตุลาคม2566-มีนาคม 2567 จำนวน 4 ศูนย์
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กบ้านเหมืองบ่า ตามโครงการจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 10 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 9 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ตามโครงการจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ 7 จุดที่ 1 และจุดที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 7
1 - 20 (ทั้งหมด 954 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48