เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
find_in_page มาตรการส่งเสริมคุณธรรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
find_in_page มาตการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file มาตรการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file มาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file มาตรการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file มาตรการ ป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file มาตรการ ป้องกันการขัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file มาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file มาตรการในการสร้างจิตสำนึก poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file มาตรการจัดการกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลคำอาฮวน เรื่อง นโยบาย มาตรการ การดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามเจตจำนงสุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1