ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 นม ยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร/กล่อง จำนวน 129,090 กล่อง (ตามขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง