ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์กระเช้า ทะเบียน 80-6602 มุกดาหาร (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง