ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง