ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ใช้สำหรับศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลคำอาฮวน จำนวน 8 รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง