ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 นม ยู เอช ที ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร/กล่อง จำนวน 124,992 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง