ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการรื้อถอนและติดตั้งโคมไฟแขวน พร้อมเดินระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ภายในห้องปฏิบัติงานกลุ่มงานสาธารณสุข จำนวน 4 ชุด (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง