ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต 1595 มุกดาหาร (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง