ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น งวดเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๖๒ วันทำการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง