ชื่อเรื่อง : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
รายละเอียด : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ชื่อไฟล์ : 5nKgRmHMon75324.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้