เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
โล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน เป็นตัวแทนรับโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ผู้โพส : ศุภวรรณ