เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รับเกียรติบัตรและโล่รางวัลการดำเนินงานและการและการจัดการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2565
รายละเอียด : รับเกียรติบัตรและโล่รางวัลการดำเนินงานและการจัดการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2565 จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ให้ไว้ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ในการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 6 จังหวัดพัทลุง
ผู้โพส : ศุภวรรณ