เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 1/2564 [11 มิถุนายน 2564]
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชนืทับซ้อนและมาตรการป้องกัน [10 มิถุนายน 2564]
โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ปี 2564 [2 มิถุนายน 2564]
ออกบริการสาธารณะเก็บเศษหญ้าแห้งเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยและหมอกควันภายในชุมชนบ้านหนองแต้ [2 มิถุนายน 2564]
ตรวจสอบการร้องเรียนกรณีถนนเข้าที่ดินของชาวบ้านโนนสะอาด ถูกปิดกั้น [2 มิถุนายน 2564]
อกร่วมดูแนวเขตถนนที่ราษฎรสละที่ดินเป็นที่สาธารณะเพื่อก่อสร้างสะพานข้ามห้วยแข้ บริเวณบ้านคำเม็ก หมู่ 6 ถึงชุมชนแก่นศิลานาลมโชย [2 มิถุนายน 2564]
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมเก็บขยะทางเข้าบ้านหนองแต้ [21 พฤษภาคม 2564]
ประชุมรับฟังความคิดเห็นการถ่ายโอนกิจการประปาบ้านพรานอ้น ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร [21 พฤษภาคม 2564]
การแถลงนโยบายของผู้บริหารต่อสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน [7 พฤษภาคม 2564]
การประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [7 พฤษภาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 81 - 90 (ทั้งหมด 203 รายการ)