เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการขับเคลื่อน “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง “ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด : บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการขับเคลื่อน “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง “ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดมุกดาหาร ระหว่าง นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กับ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายสุพันธ์ เที่ยงโยธา นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน นายแอ๊ด ไตรยสิงห์ กำนันตำบลคำอาฮวน เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง ภายใต้กลไกเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับตำบลและกลไก 7 ภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อน โดยมีเป้าหมายการดำเนินงาน อำเภอละ 1 ตำบล ซึ่งมีพื้นที่ที่เป้าหมายในการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
ผู้โพส : ศุภวรรณ