เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุอย่างครอบคลุมและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด : วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2565 นายสุุพันธ์ เที่ยงโยธา นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุอย่างครอบคลุมและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 กองสวัสดิการ เทศบาลตำบลคำอาฮวน จัดโครงการดังกล่าวเพื่อให้สมาชิกในครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วมในการดูแล ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาส แสดงศักยภาพในการส่งเสริมสุขภาพตนเองได้ และเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพอนามัยที่พึงประสงค์ สามารถดูแลตนเองได้
ผู้โพส : ศุภวรรณ