เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมชี้แจงการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด : วันที่ 23 มกราคม 2566 ประชุมชี้แจงการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและซักซ้อมแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผู้บริหาร สภาเทศบาล และพนักงาน เทศบาลตำบลคำอาฮวน เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้
ผู้โพส : ศิโรรัตน์