เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
โครงการ อบรม รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : โครงการ อบรม รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะบ้านพรานอ้น (วัดศรีชมชื่น บ้านพรานอ้น) ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมมุกดาหา
ผู้โพส : ศุภวรรณ