เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมเพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินการชับเคลื่อนและเตรียมรับการทวนสอบภายใต้โครงการถังขยะเบียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียด : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร ประชุมเพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินการชับเคลื่อนและเตรียมรับการทวนสอบภายใต้โครงการถังขยะเบียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร
ผู้โพส : ศุภวรรณ