เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมโครงการกำกับติดตาม และประเมินผลโดย(กอ.รมน.) ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่4/2566
รายละเอียด : วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ประชุมโครงการกำกับติดตาม และประเมินผลโดย(กอ.รมน.)ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 4/2566 นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน ได้มอบหมาย นายแผ่น ไชยายงค์รองนายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน นางอรทัย นามแก้ว รองปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน หัวหน้าส่วนราชการ เข้าประชุมตามโครงการ และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) ในระเบียบวาระการประชุมต่อจากครั้งที่ผ่านมา ตามแผนปฏิบัติการตามโครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล
ผู้โพส : ศิโรรัตน์