เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น สร้างรายได้ในครัวเรือน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียด : วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายสุพันธ์ เที่ยงโยธานายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น สร้างรายได้ในครัวเรือน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาเทศบาล พนักงาน กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลจำนวน 60 ท่าน ฝึกหัดอาชีพ ทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก ทำเปลนอนจากเศษผ้า ทำหมูฝอย
ผู้โพส : ศุภวรรณ