เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียด : วันที่ 25 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลคำอาฮวนต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงานโรงเรียนสูงวัย สุขใจคำอาฮวน นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน นายร้อย บุญโม๊ะ และ นายแผ่น ไชยยายงค์ รองนายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร สภาเทศบาลพนักงาน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จัดตั้งโรงเรียนสูงวัยใจเกินร้อย ขอดูงานการจัดการบริหารโรงเรียน รูปแบบการเรียนการสอน เพื่อไปปรับใช้
ผู้โพส : ศิโรรัตน์