เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
โครงการฝึกอบรมทบทวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565
รายละเอียด : วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลคำอาฮวนจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565 (ชุดปฏิบัติการจิดอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลคำอาฮวน) โดยมีนายสุพันธ์ เที่ยงโยธา นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่านพลเรือน สถานที่ฝึกซ้อม ณ วันศรีชมชื่น บ้านพรานอ้น ตำบลคำอาฮวน
ผู้โพส : ศุภวรรณ