messager
 
เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมการบริหารจัดการขยะ เทศบาลตำบลคำอาฮวน
รายละเอียด : วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ประชุมการบริหารจัดการขยะ เทศบาลตำบลคำอาฮวน กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน ได้กล่าวเปิดก่อนเริ่มประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม นายร้อย บุญโม๊ะ นายแผ่น ไชยายงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน คณะผู้บริหาร ส่วนราชการ งานสาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภา สมาชิกสภา อสม. ต่างช่วยกันหารือปัญหาจัดการกับขยะที่ล้นและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ต่างชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะ 1.เทศบาลนั้นมีค่าใช้จ่ายด้านการจัดการขยะมูลฝอยที่สูงและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มในทุกๆปี 2.บ่อขยะเทศบาลเมืองมุกดาหารไม่สามารถที่จะรองรับขยะได้ 3.บางหมู่บ้านเริ่มขยายออกเป็นชุมชนเมือง มีประชากรเพิ่มขึ้น ทำให้ขยะเพิ่มขึ้น แต่ละหมู่บ้าน และคณะผู้บริหารต่างช่วยกันเสนอแนวทางจัดการเพื่อช่วยกันจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น
ผู้โพส : ศิโรรัตน์