เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
find_in_page รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 353
insert_drive_file เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file ประกาศ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file แผนการพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file การประเมินผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file ประกาศ ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1