เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
folder ประกาศเปิดเผยราคากลาง
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสะอาด
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : ศิโรรัตน์ | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยโสกเสือ บ้านหนองแต้ หมู่ 11
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : ศิโรรัตน์ | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยยาง บ้านเหล่าคราม หมู่ 9
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : ศิโรรัตน์ | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยงิ้ว จุดที่ 2 บ้านแสงอรุณ หมู่ 14
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : ศิโรรัตน์ | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยงิ้ว จุดที่ 1 บ้านแสงอรุณ หมู่ 14
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : ศิโรรัตน์ | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลาง ถนน คสล.บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 12 สายทางนาพวง ถึงบ้านนางทอง โคตรสขึง
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลาง ถนน คสล.บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 11 สายทาง หลังสถานีอาหารสัตว์-บ้านโนนสะอาด
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลาง ถนน คสล.บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 11 สายทาง ศูนย์เรียนรู้ตำบลคำอาฮวน
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลาง ถนน คสล.บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 14 สายทาง คุ้มบ้านนาพาโชค
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลาง ถนน คสล.บ้านพรานอ้น หมู่ที่ 13 สายทาง สามแยกบ้านนายประดิษฐ์ สิมสิงห์
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลาง ถนน คสล.บ้านพรานอ้น หมู่ที่ 13 สายทาง สามแยกนาสามขา ถึงที่พักสงฆ์ภูน้อย
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลาง ถนน คสล.บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7 สายทาง บ้านนายบุญตา ผุยคำสิงห์ ถึงบ้านนายชาลี
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลาง ถนน คสล.บ้านดงมัน หมู่ที่ 5 สายทาง บ้านนางทองปาน คนเพียร ถึง วัดถ้ำไฮ
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลาง ถนน คสล.บ้านโค้งสำราญ หมู่ที่ 10 สายทาง ขึ้นวัดภูหินขัน
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลาง ถนน คสล.บ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 สายทาง จากวัดบ้านโคกสูง ไปบรรจบถนน คสล. หมู่ 12
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลาง ถนน คสล.บ้านคำอาฮวน หมู่ที่ 15 สายทาง วัดป่าอรัญญวาสี-ศูนย์โค
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลาง ถนน คสล.บ้านคำอาฮวน หมู่ที่ 15 สายทาง ปศุสัตว์
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลาง ถนน คสล.บ้านคำเม็ก หมู่ที่ 6 สายทาง ซอย 10
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลาง ถนน คสล.บ้านคำเขือง หมูที่ 3 สายทาง ศาลาประชาคม ถึง ที่พักสงฆ์อรุณวนาราม
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลาง ถนน คสล.บ้านคำเขือง หมู่ที่ 3 สายทาง ข้างวัด-หนองแฝก-คุัมบ้านน้อย
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 4
1 - 20 (ทั้งหมด 226 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12