เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
folder ประกาศเปิดเผยราคากลาง
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 11 (หน้า ตชด.234.)
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศเปืดเผยรายละเอียดราคากลาง-ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลาง ก่อสร้างถนนลูกรัง ในเขตตำบลคำอาฮวน
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลรารากลาง ก่อสร้างถนนคันดิน ในเขตตำบลคำอาฮวน
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตตำบลคำอาฮวน
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านบ้านเหมืองบ่า หมู่ 16 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านบ้านคำอาฮวน หมู่ 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านบ้านเหล่าคราม หมู่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านบ้านหนองแต้ หมู่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านบ้านโค้งสำราญ หมู่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านบ้านเหล่าคราม หมู่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านบ้านโคกสูง หมู่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านบ้านโนนสะอาด หมู่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านบ้านคำเม็ก หมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านบ้านดงมัน หมู่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านบ้านพรานอ้น หมู่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านบ้านคำเขือง หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านบ้านเหมืองบ่า หมู่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านบ้านคำอาฮวน หมู่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนภาษี ระยะที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 23
1 - 20 (ทั้งหมด 198 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10