เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน 333 หมู่ที่ 1 ถนนชยางกูร ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร.042-640159 ,042-640042 โทรสาร 042-640042

folder ประกาศเปิดเผยราคากลาง
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่11 บ้านหนองแต้ บ้านนายประยูร โพธิ์สุวรรณ ถึงสามแยกบ้านางติ๋ม
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่13 บ้านพรานอ้น พรานอ้นไปภูน้อย
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่16 บ้านเหมืองบ่า บ้านนายกันหา ศรีทอง ถึงบ้านนายสันติ
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วัดป่าอารัญญวาสี ถึง ศูนย์โค บ้านคำอาฮวน หมู่ 15
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ศุภวรรณ | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่16 บ้านเหมืองบ่า
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่10 บ้านโค้งสำราญ
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 14 บ้านแสงอรุณ
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 13 บ้านพรานอ้น
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 12 บ้านเหล่าคราม
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านหนองแต้
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านเหล่าคราม
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านโนนสะอาด
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านดงมัน
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านพรานอ้น
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านคำเขือง
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านเหมืองบ่า
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านคำอาฮวน
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษีระยะที่ 3 ปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม.11 ศาลาประชาคม-ข้างวัดหนองแต้
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
1 - 20 (ทั้งหมด 115 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 68