เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน 333 หมู่ที่ 1 ถนนชยางกูร ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร.042-640159 ,042-640042 โทรสาร 042-640042

folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสร้างขวัญและกำลังใจและการให้คุณให้โทษ
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสรรหาพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การดำเนินการตามนโยบาย
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสอบแข่งขั้น พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสอบแข่งขั้น พ.ศ.2561
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสอบแข่งขั้น พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 143