ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึก       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON IR 2002N       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายปิดประกาศพร้อมติดตั้ง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน จำนวน 1 ป้าย       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแก้ไขปรับปรุงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่คอมพิวเตอร์       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 2รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Printer จำนวน 2 รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการลานกิจกรรมสร้างสุขแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน(กระดาษชำระ) จำนวน 2รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง ขนาดจุ 20ลิตร     
  ข้อมูลทั่วไป
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  วิสัยทัศน์
  ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  ด้านสังคม
  ด้านเศรษฐกิจ
  นโยบายของผู้บริหาร
  ประมวลจริยธรรม
  แผนภูมิขั้นตอนปฎิบัติงาน กองต่างๆ
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  สำนัก/กอง
  ผู้บริหาร
  สภา
  สำนักปลัด
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองช่าง
  กองคลัง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โครงสร้างส่วนราชการ
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราช
  อำนาจหน้าที่ของอปท.
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดัชนีรวม มาตรา 7
  ดัชนีรวม มาตรา 9
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
  มติคณะรัฐมนตรี
  สัญญาอื่นๆ
  เอกสารอื่นๆ
  หนังสือที่เกี่ยวข้อง
  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
  การบริการชำระภาษี
  การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
  การจัดเก็บภาษีป้าย
  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  51
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,060
  เยี่ยมชมปีนี้ :  16,067
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  467,440
  IP :  34.228.115.216
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหาข่าว :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์เด็กเล็ก 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑-๒๕๖๐ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปกป้องและแก้ไขปัญหายาเสพติด1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างปรับปรุงต่อเติมที่สำหรับแรงฟันศุนย์เด็กเล็กวัดศรีชมชื่น1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมกันสาดศูนย์เด็กเล็กบ้านเหมืองบ่า1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ จำนวน 13 รายการ(รายละเอียดเเนบ) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอภาพเเบบ LED (รายละเอียดเเนบ) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย(รายละเอียดเเนบ) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระบองไฟจราจร(รายละเอียดเเนบ) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเเบริเออ พลาสติก จำนวน 1 รายการ (รายละเอียดเเนบ) 
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานจราจร จำนวน 2 รายการ(รายละเอียดเเนบ) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ(รายละเอียดเเนบ) 
ประกาศผลพิจารณาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล )ขนาด ๑ คัน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้โชว์สินค้า จำนวน ๑ ตู้ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน นข๗๑๕ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าคราม หมู่ ๑๒ (เส้นหลังโรงเรียนบ้านเหล่าคราม) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าคราม หมู่ ๙(จากบ้านนายวน ไชยอาษา ถึง ลานตลาดนัดบ้านเหล่าคราม) 
มีข้อมูลทั้งหมด  647  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    9/33

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>