ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุ่งรถยนต์ (รถกระเช้า) เลขทะเบียน 80 6602 มุกดาหาร       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเเก้ไขเปลี่ยน Harddisk notebook       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังบรรจุน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 2000 ลิตร พร้อมขาตั้งรองรับถังน้ำ ตามโครงการป้องกันและเเก้ไขปัญหาภัยเเล้ง ปี2561       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า ใช้ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2561       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน 80-4320 มุกดาหาร       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน 80-3980 มุกดาหาร       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแก้ไขเปลี่ยนอะไหล่คอมพิวเตอร์ เลข 416-52-027       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 80-4944 มุกดาหาร       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง น้ำดื่ม ตามโครงการวันผู้สูงอายุ ปี2561       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการวันผู้สูงอายุและกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ปี2561     
  ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ด้านสังคม
  ด้านเศรษฐกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  นโยบายของผู้บริหาร
  แผนภูมิขั้นตอนปฎิบัติงาน กองต่างๆ
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  สำนัก/กอง
  ผู้บริหาร
  สภา
  สำนักปลัด
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองช่าง
  กองคลัง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โครงสร้างส่วนราชการ
  โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
  โครงสร้างส่วนราชการกองคลัง
  โครงสร้างส่วนราชการกองช่าง
  โครงสร้างส่วนราชการกองวิชาการและแผนงาน
  โครงสร้างส่วนราชการกองสวัสดิการสังคม
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดัชนีรวม มาตรา 7
  ดัชนีรวม มาตรา 9
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
  มติคณะรัฐมนตรี
  สัญญาอื่นๆ
  เอกสารอื่นๆ
  หนังสือที่เกี่ยวข้อง
  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
  การบริการชำระภาษี
  การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
  การจัดเก็บภาษีป้าย
  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  248
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  8,835
  เยี่ยมชมปีนี้ :  40,011
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  367,642
  IP :  54.80.123.20
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง  ค้นหาข่าว :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อใช้ประจำศูนย์กู้ชีพเทศบาลตำบลคำอาฮวน จำนวน 14 รายการ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมการแปรรูปเห็ดนางฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม โครงการฝึกอบรมการแปรรูปเห็นนางฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กระดาษชำระ)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประกาศกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปีของเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 3 วัน (วันที่ 20-22 กันยายน 2560) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นข 715 มุกดาหาร 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 4 รายการ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์เด็กเล็ก ภาคที่ 2/2560 (งวดเดือน พ.ย. 60-ม.ค. 61) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคที่ 2/2560 (งวดเดือน พ.ย. 60-ม.ค. 61) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-57-057 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa 220 จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 11 เดือน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารว่าง การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ,คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ KYOCERA 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ รุ่น HP P 1006 (35 A) ,คีย์บอร์ด USB,เมาส์ USB 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ รุ่น HP P 1102 (85 A) และหมึกพิมพ์ รุ่น canon G 2000 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร canon) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องโทรทัศน์ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเเก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ 
มีข้อมูลทั้งหมด  254  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    9/13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>