ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ตารางแสดงวงเงิน สัญญาจ้าง/ซื้อ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุ่มือสำหรับประชาชน รางวัลและผลงานดีเด่นของเทศบาล ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ สถานที่ท่องเที่ยวคำอาฮวน ข่าวรับสมัครงาน ประชาคมอาเซียน เกร็ดความรู้
 สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563       ตารางแสดงวงเงินซื้อวัสดุสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่พัก บ้านแสงอรุณ หมู่ 14       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระดับเก็บกักน้ำหนองคำยาว บ้านคำอาฮวน หมู่ 15       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้งเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำเทศบาลตำบลคำอาฮวน (อาคาร 1)       มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบวาตภัยบ้านโคกสูงน้อย หมู่ที่ 8       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้้อวัสดุสำนักงาน       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและอุปกรณ์รณรงค์ขับขี่ปลออดภัย     
       ข้อมูลพื้นฐาน
       เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       คู่มือ
       การส่งเสริมความโปร่งใส
       งานสภา
       บริการประชาชน
       E - Service
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  3
  เยี่ยมชมวันนี้ :  87
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  10,431
  เยี่ยมชมปีนี้ :  95,966
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  662,551
  IP :  3.237.43.68
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหาข่าว :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 25633 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังสำหรับบรรจุน้ำดิ่ม 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติฯ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคซื้อหมึกพิมพ์ รุ่น บราเทอร์ จำนวน 4 รายการ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึก 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอาหารว่างและเครื่องดิ่ม 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัทำคู่มือเอกสารระกอบการอบรม 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านพรานอ้น หมู่ที่ 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโค้งสำราญ หมู่ที่ 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคำอาฮวน หมู่ที่ 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดระกอบอาหารว่าง เครื่องดิ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้สังเกตุการณ์ตามโครงการจัดตั้งจุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติระจำเทศบาลตำบลคำอาฮวน ประจำปี 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดระกอบอาหารผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้สังเกตุการณ์ตามโครงการจัดตั้งจุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติระจำเทศบาลตำบลคำอาฮวน ประจำปี 2563 
ประกาศผู้ชนะกการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมตามโครงการจัตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องสำหรับต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงวิทยุสื่อสารแม่ข่าย หมายเลขครุภัณฑ์ 46452027 
มีข้อมูลทั้งหมด  1157  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    8/58

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>