ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ตารางแสดงวงเงิน สัญญาจ้าง/ซื้อ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุ่มือสำหรับประชาชน รางวัลและผลงานดีเด่นของเทศบาล ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ สถานที่ท่องเที่ยวคำอาฮวน ข่าวรับสมัครงาน ประชาคมอาเซียน เกร็ดความรู้
 สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563       ตารางแสดงวงเงินซื้อวัสดุสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่พัก บ้านแสงอรุณ หมู่ 14       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระดับเก็บกักน้ำหนองคำยาว บ้านคำอาฮวน หมู่ 15       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้งเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำเทศบาลตำบลคำอาฮวน (อาคาร 1)       มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบวาตภัยบ้านโคกสูงน้อย หมู่ที่ 8       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้้อวัสดุสำนักงาน       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและอุปกรณ์รณรงค์ขับขี่ปลออดภัย     
       ข้อมูลพื้นฐาน
       เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       คู่มือ
       การส่งเสริมความโปร่งใส
       งานสภา
       บริการประชาชน
       E - Service
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  85
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  10,429
  เยี่ยมชมปีนี้ :  95,964
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  662,549
  IP :  3.237.43.68
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหาข่าว :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุละอุปกรณ์เพื่อใช้ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. ประจำปี 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงระบบปั๊มสูบน้ำรถบรรทุกน้ำทะเบียน 80-3980 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการควบคุมไฟป่า ประจำปี 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองแต้ หมู่ที่11ดที่ 1 จุดที่ 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 14 จุดที่ 1 จุดที่ 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านพรานอ้น หมู่ที่ 4 จุดที่ 1 จุดที่ 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านพรานอ้น หมู่ที่ 13 จุดที่ 1 จุดที่ 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7ที่ 1 จุดที่ 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดงมันหมู่ที่ 3 จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโค้งสำราญ หมู่ที่ 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 จุดที่ 1 จุดที่ 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านคำอาฮวน หมู่ที่ 15 สายหน้าปศุสัตว์ แยก สะพานหนองแต้ ข้าง ตชด 234 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านคำอาฮวน หมู่ที่ 1 บ้านคำเม็ก หมู่ที่ 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านคำเม็ก หมู่ที่ 6 ชุมชนนาเตย 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านคำเขือง หมู่ที่ 3 จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 และจุดที่ 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 30 กล่อง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำตรายางหมึกในตัว 
ประกาศู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน กค 8723 มุกดาหาร 4 เส้น 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 8972 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา ตามโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2563 
มีข้อมูลทั้งหมด  1157  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    7/58

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>