ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุ่งรถยนต์ (รถกระเช้า) เลขทะเบียน 80 6602 มุกดาหาร       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเเก้ไขเปลี่ยน Harddisk notebook       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังบรรจุน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 2000 ลิตร พร้อมขาตั้งรองรับถังน้ำ ตามโครงการป้องกันและเเก้ไขปัญหาภัยเเล้ง ปี2561       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า ใช้ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2561       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน 80-4320 มุกดาหาร       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน 80-3980 มุกดาหาร       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแก้ไขเปลี่ยนอะไหล่คอมพิวเตอร์ เลข 416-52-027       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 80-4944 มุกดาหาร       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง น้ำดื่ม ตามโครงการวันผู้สูงอายุ ปี2561       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการวันผู้สูงอายุและกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ปี2561     
  ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ด้านสังคม
  ด้านเศรษฐกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  นโยบายของผู้บริหาร
  แผนภูมิขั้นตอนปฎิบัติงาน กองต่างๆ
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  สำนัก/กอง
  ผู้บริหาร
  สภา
  สำนักปลัด
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองช่าง
  กองคลัง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โครงสร้างส่วนราชการ
  โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
  โครงสร้างส่วนราชการกองคลัง
  โครงสร้างส่วนราชการกองช่าง
  โครงสร้างส่วนราชการกองวิชาการและแผนงาน
  โครงสร้างส่วนราชการกองสวัสดิการสังคม
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดัชนีรวม มาตรา 7
  ดัชนีรวม มาตรา 9
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
  มติคณะรัฐมนตรี
  สัญญาอื่นๆ
  เอกสารอื่นๆ
  หนังสือที่เกี่ยวข้อง
  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
  การบริการชำระภาษี
  การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
  การจัดเก็บภาษีป้าย
  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  252
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  8,839
  เยี่ยมชมปีนี้ :  40,015
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  367,646
  IP :  54.80.123.20
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง  ค้นหาข่าว :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอัมพวัน งวดเดือน มกราคม-เดือน มีนาคม 62 วันทำการ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศิลา งวดเดือน มกราคม-เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 62 วันทำการ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด งวดเดือน มกราคม-เดือน มีนาคม 62 วันทำการ 
สัญญาการก่อสร้างศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก(แบบสถ.ศพด.1)แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วันโพธิ์ศิลา ตำบลคำอาฮวน เมืองมุกดาหาร 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เพื่อใช้ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2561 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ตามโครงการการจัดตั้งจุดตรวจช่วงเทศการปีใหม่ 25661 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาวิจัย การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ การบริการขององค์กรปกครองท้องถิ่น 2561 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์(จดหมายข่าวของเทศบาลตำบลคำอาฮวนประจำปี 2560) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กค-8723 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ใหม่เครื่องยนต์ ทะเบียน นข-708 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุ่งพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ใหม่รถยนต์ ทะเบียน บง-9370 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์(จดหมายข่าวของเทศบาลตำบลคำอาฮวนประจำปี 2560 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงประดับตราสัญลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมแขนธงสำหรับติดตั้งและติดตั้งประดับเสาไฟฟ้า 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ตู้ไฟจุดตรวจและปรับสัญญาณไฟวับวาบ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการ Big Cleaning Day 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โครงการ Big Cleaning Day 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์Toner Printer 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์Toner Printer 
มีข้อมูลทั้งหมด  254  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    7/13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>