ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลคำอาฮวน       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์จำนวน 3 รายการ       โคงการพัฒนาสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชน        5 ส ที่ทำงานน่าอยู่       หมอชวนวิ่ง       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาวรถยนต์ สำหรับหมายเลขทะเบียน กข 8973 มุกดาหาร       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนตำบลคำอาฮวนกิจกรรมฝึกอบรมการตัดเย็บผ้าย้อมคราม     
  ข้อมูลพื้นฐาน
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  วิสัยทัศน์
  ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  ด้านสังคม
  ด้านเศรษฐกิจ
  นโยบายของผู้บริหาร
  ประมวลจริยธรรม
  แผนภูมิขั้นตอนปฎิบัติงาน กองต่างๆ
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  สำนัก/กอง
  ผู้บริหาร
  สภา
  สำนักปลัด
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองช่าง
  กองคลัง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โครงสร้างส่วนราชการ
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราช
  อำนาจหน้าที่ของอปท.
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดัชนีรวม มาตรา 7
  ดัชนีรวม มาตรา 9
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
  มติคณะรัฐมนตรี
  สัญญาอื่นๆ
  เอกสารอื่นๆ
  หนังสือที่เกี่ยวข้อง
  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
  การบริการชำระภาษี
  การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
  การจัดเก็บภาษีป้าย
  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  238
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,565
  เยี่ยมชมปีนี้ :  119,982
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  447,605
  IP :  54.84.236.168
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง  ค้นหาข่าว :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวัทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำผ้าคลุมโต๊ะ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์เด็กเล็ก 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑-๒๕๖๐ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปกป้องและแก้ไขปัญหายาเสพติด1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างปรับปรุงต่อเติมที่สำหรับแรงฟันศุนย์เด็กเล็กวัดศรีชมชื่น1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมกันสาดศูนย์เด็กเล็กบ้านเหมืองบ่า1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ จำนวน 13 รายการ(รายละเอียดเเนบ) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอภาพเเบบ LED (รายละเอียดเเนบ) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย(รายละเอียดเเนบ) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระบองไฟจราจร(รายละเอียดเเนบ) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเเบริเออ พลาสติก จำนวน 1 รายการ (รายละเอียดเเนบ) 
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานจราจร จำนวน 2 รายการ(รายละเอียดเเนบ) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ(รายละเอียดเเนบ) 
ประกาศผลพิจารณาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล )ขนาด ๑ คัน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้โชว์สินค้า จำนวน ๑ ตู้ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน นข๗๑๕ 
มีข้อมูลทั้งหมด  573  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    5/29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>