ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ตารางแสดงวงเงิน สัญญาจ้าง/ซื้อ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุ่มือสำหรับประชาชน รางวัลและผลงานดีเด่นของเทศบาล ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ สถานที่ท่องเที่ยวคำอาฮวน ข่าวรับสมัครงาน ประชาคมอาเซียน เกร็ดความรู้
 สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563       ตารางแสดงวงเงินซื้อวัสดุสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่พัก บ้านแสงอรุณ หมู่ 14       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระดับเก็บกักน้ำหนองคำยาว บ้านคำอาฮวน หมู่ 15       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้งเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำเทศบาลตำบลคำอาฮวน (อาคาร 1)       มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบวาตภัยบ้านโคกสูงน้อย หมู่ที่ 8       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้้อวัสดุสำนักงาน       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและอุปกรณ์รณรงค์ขับขี่ปลออดภัย     
       ข้อมูลพื้นฐาน
       เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       คู่มือ
       การส่งเสริมความโปร่งใส
       งานสภา
       บริการประชาชน
       E - Service
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  82
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  10,426
  เยี่ยมชมปีนี้ :  95,961
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  662,546
  IP :  3.237.43.68
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหาข่าว :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านพรานอ้น หมู่ที่ 4 (สายทุ่งนาผ้าป่า ) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านบ้านเหมืองบ่า หมู่ที่ 2 สายทุ่งนาโพธิ์ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 สายชุมชนนาเตย 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 สายข้างวัดศรีศรัทธา 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 (สายข้างวัดนาเตย) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านคำเม็ก หมู่ที่ 6 สายวัดบุญญาเขตเชียงคำ ถึง คำสายทอง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านคำเม็ก หมู่ที่ 6 สายซอย 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านคำเม็ก หมู่ที่ 6 สายซอย 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคันดินบ้านพรานอ้น หมู่ที่ 4 สายบ้านพรานอ้น เชื่อม ต.หนองแวง 
ปะรกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ 
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง 
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อมบริเวณอาคารสำนักงานและอาคารเอนกประสงค์ ตามโครงการฯปี 2563 (ระยะที่ 2 ) 
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาบริการบุคคล (รายเดือน ) เพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลฯ ปี 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ( ตามใบสั่งจ่ายแนบ ) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระ จำนวน 2 รายการ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ปี 2563 (ระยะที่ 2 ) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อทำความสะอาดอาคารสำนักงาน(อาคาร 2 ชั้น 2) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ( อาคาร 2 ชั้น 1 ) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ( อาคาร 1 ชั้น 2 ) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ( อาคาร 1 ชั้น 1 ) 
มีข้อมูลทั้งหมด  1157  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    5/58

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>