ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุ่งรถยนต์ (รถกระเช้า) เลขทะเบียน 80 6602 มุกดาหาร       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเเก้ไขเปลี่ยน Harddisk notebook       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังบรรจุน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 2000 ลิตร พร้อมขาตั้งรองรับถังน้ำ ตามโครงการป้องกันและเเก้ไขปัญหาภัยเเล้ง ปี2561       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า ใช้ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2561       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน 80-4320 มุกดาหาร       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน 80-3980 มุกดาหาร       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแก้ไขเปลี่ยนอะไหล่คอมพิวเตอร์ เลข 416-52-027       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 80-4944 มุกดาหาร       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง น้ำดื่ม ตามโครงการวันผู้สูงอายุ ปี2561       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการวันผู้สูงอายุและกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ปี2561     
  ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ด้านสังคม
  ด้านเศรษฐกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  นโยบายของผู้บริหาร
  แผนภูมิขั้นตอนปฎิบัติงาน กองต่างๆ
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  สำนัก/กอง
  ผู้บริหาร
  สภา
  สำนักปลัด
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองช่าง
  กองคลัง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โครงสร้างส่วนราชการ
  โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
  โครงสร้างส่วนราชการกองคลัง
  โครงสร้างส่วนราชการกองช่าง
  โครงสร้างส่วนราชการกองวิชาการและแผนงาน
  โครงสร้างส่วนราชการกองสวัสดิการสังคม
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดัชนีรวม มาตรา 7
  ดัชนีรวม มาตรา 9
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
  มติคณะรัฐมนตรี
  สัญญาอื่นๆ
  เอกสารอื่นๆ
  หนังสือที่เกี่ยวข้อง
  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
  การบริการชำระภาษี
  การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
  การจัดเก็บภาษีป้าย
  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  251
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  8,838
  เยี่ยมชมปีนี้ :  40,014
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  367,645
  IP :  54.80.123.20
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง  ค้นหาข่าว :
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน 
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 (งวดเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม) ขนาด200 cc/กล่องจำนวน 47,520 กล่อง 
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2560 (งวดเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม) ขนาด200 cc/กล่องจำนวน 13,500 กล่อง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารCanon รุ่น IR2002N 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาการว่างและเครื่องดื่ม การประชุมประชาคมตำบลเพื่อพิจารณาโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ปี พ.ศ.2561 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 รายการ สำหรับต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแก้ไขพร้อมเปลี่ยนอะไหล่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก(416-53-033) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์(Toner printer) จำนวน 6 รายการ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดการเผาในที่โล่ง ปี 2561 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรม รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี 2561 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม การประชุมประชาคมตำบล โครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปี พ.ศ. 2561 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง ขนาด 20 ลิตร 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ เวทีและเครื่องเสียง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุของขวัญของรางวัลตามโครงการวันเด็ก ปี 2561 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารและน้ำดื่มตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 
มีข้อมูลทั้งหมด  254  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    5/13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>