ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ตารางแสดงวงเงิน สัญญาจ้าง/ซื้อ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุ่มือสำหรับประชาชน รางวัลและผลงานดีเด่นของเทศบาล ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ สถานที่ท่องเที่ยวคำอาฮวน ข่าวรับสมัครงาน ประชาคมอาเซียน เกร็ดความรู้
 สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563       ตารางแสดงวงเงินซื้อวัสดุสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่พัก บ้านแสงอรุณ หมู่ 14       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระดับเก็บกักน้ำหนองคำยาว บ้านคำอาฮวน หมู่ 15       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้งเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำเทศบาลตำบลคำอาฮวน (อาคาร 1)       มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบวาตภัยบ้านโคกสูงน้อย หมู่ที่ 8       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้้อวัสดุสำนักงาน       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและอุปกรณ์รณรงค์ขับขี่ปลออดภัย     
       ข้อมูลพื้นฐาน
       เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       คู่มือ
       การส่งเสริมความโปร่งใส
       งานสภา
       บริการประชาชน
       E - Service
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  80
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  10,424
  เยี่ยมชมปีนี้ :  95,959
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  662,544
  IP :  3.237.43.68
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหาข่าว :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองแต้ หมู่ 11 (สายทุ่งนาคำ-ไปบ้านป่งโพน) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองแต้ หมู่ 11 (lายหน้า ตชด.234- แยกวัดภูมหาราช) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านแสงอรุณ หมู่ 14 (สายบ้านนายวิชัย ศรีโยหะ) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านแสงอรุณ หมู่ 14 (สายซอย 1) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านพรานอ้น หมู่ 13 (สายภูน้อย-คำหมากดอ) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโค้งสำราญ หมู่ 10 (สายป่าช้า-หนองไหล) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านคำอาฮวน หมู่ 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองแต้ หมู่ 11 (สายคุ้มศรีนิล) 
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านคำอาฮวน หมู่ 1ถึงบ้านแสงอรุณหมู่ 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง ขนาด 20 ลิตร 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการย้ายพร้อมติดตั้งและต่อวงจรไฟฟ้าพัดลมโคจรพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุดภายในอาคารสำนักงานเทศบาล 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหร่เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังยี้ห้อแอลจี เลขครุภัณฑ์ 420-54-018 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ Toner printer HP (M175a)จำนวน 4 รายการ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมระบบเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรุยนต์กู้ชีพ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรื้อถอนติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศ รถยนต์ทะเบียน กข 8972 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเหมืองบ่า หมู่ที่ 2 ถึงบ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเหมืองบ่า หมู่ที่ 2 (สายดวงแขเครน ) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านพรานอ้น หมู่ที่ 4 (สายวัดป่าช้า ถึง ตำบลมุก ) 
มีข้อมูลทั้งหมด  1157  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/58

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>