ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึก       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON IR 2002N       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายปิดประกาศพร้อมติดตั้ง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน จำนวน 1 ป้าย       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแก้ไขปรับปรุงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่คอมพิวเตอร์       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 2รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Printer จำนวน 2 รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการลานกิจกรรมสร้างสุขแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน(กระดาษชำระ) จำนวน 2รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง ขนาดจุ 20ลิตร     
  ข้อมูลทั่วไป
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  วิสัยทัศน์
  ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  ด้านสังคม
  ด้านเศรษฐกิจ
  นโยบายของผู้บริหาร
  ประมวลจริยธรรม
  แผนภูมิขั้นตอนปฎิบัติงาน กองต่างๆ
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  สำนัก/กอง
  ผู้บริหาร
  สภา
  สำนักปลัด
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองช่าง
  กองคลัง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โครงสร้างส่วนราชการ
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราช
  อำนาจหน้าที่ของอปท.
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดัชนีรวม มาตรา 7
  ดัชนีรวม มาตรา 9
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
  มติคณะรัฐมนตรี
  สัญญาอื่นๆ
  เอกสารอื่นๆ
  หนังสือที่เกี่ยวข้อง
  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
  การบริการชำระภาษี
  การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
  การจัดเก็บภาษีป้าย
  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  45
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,054
  เยี่ยมชมปีนี้ :  16,061
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  467,434
  IP :  34.228.115.216
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหาข่าว :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีชมชื่นเดือนมกราคม-มีนาคม 2562 จำนวน 61 วันทำการ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอัมพวันงวดเดือนมกราคม-มีนาคม 2562 จำนวน 61 วันทำการ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษา ประจำปี 2562 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้าย ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี2562 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชภัณฑ์สำหรับศูนย์กู้ชีพ จำนวน 13 รายการ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2562 จำนวน 4รายการ 
ประกาศผู้ชนะการราคาจ้างปรับปรุงวินโดว์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Canon image ranner 3570 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Canon image ranner 3570 14ธันวาคม61 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแก้ไขปรับปรุงระบบวินโดว์ คอมพิวเตอร์  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารณาปนสถาน (แบบตาเดี่ยว)บ้านคำอาฮวน หมู่ที่ 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง ขนาด 20 ลิตร 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง ขนาดจุ 20 ลิตร 14 ธันวาคม 2561 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการรณรงค์และให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ ปี 2562 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น จาระบี จำนวน 5 ถัง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 
มีข้อมูลทั้งหมด  647  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/33

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>