ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลคำอาฮวน       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์จำนวน 3 รายการ       โคงการพัฒนาสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชน        5 ส ที่ทำงานน่าอยู่       หมอชวนวิ่ง       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาวรถยนต์ สำหรับหมายเลขทะเบียน กข 8973 มุกดาหาร       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนตำบลคำอาฮวนกิจกรรมฝึกอบรมการตัดเย็บผ้าย้อมคราม     
  ข้อมูลพื้นฐาน
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  วิสัยทัศน์
  ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  ด้านสังคม
  ด้านเศรษฐกิจ
  นโยบายของผู้บริหาร
  ประมวลจริยธรรม
  แผนภูมิขั้นตอนปฎิบัติงาน กองต่างๆ
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  สำนัก/กอง
  ผู้บริหาร
  สภา
  สำนักปลัด
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองช่าง
  กองคลัง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โครงสร้างส่วนราชการ
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราช
  อำนาจหน้าที่ของอปท.
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดัชนีรวม มาตรา 7
  ดัชนีรวม มาตรา 9
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
  มติคณะรัฐมนตรี
  สัญญาอื่นๆ
  เอกสารอื่นๆ
  หนังสือที่เกี่ยวข้อง
  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
  การบริการชำระภาษี
  การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
  การจัดเก็บภาษีป้าย
  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  220
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,547
  เยี่ยมชมปีนี้ :  119,964
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  447,587
  IP :  54.84.236.168
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง  ค้นหาข่าว :
ประกาศผู้ชนะการสอบราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงมัน หมู่ที่ 11 
ประกาศผู้ชนะการสอบราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงมัน หมู่ที่ 10 
ประกาศผู้ชนะการสอบราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่5 
ปร.5 คสล.ม.15 (หนองคำยาว) 
ปร.4คสล.ม.15 (หนองคำยาว) 
เอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 15 (หนองคำยาว)docx 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่15 (หนองคำยาว) 
ปร.5 คสล.ม.13 
ปร. 4 คสล.ม.13 
เอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 (สี่แยกชุมชนภูน้อย)docx 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13(สี่แยกชุมชนภูน้อย) 
ปร.5 คสล.ม.11 
ปร.4 คสล.ม.11 
เอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 (หน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน)docx 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11(หน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน) 
ปร.5 คสล.ม.10 (ช่วงที่ 1และ 2) 
ปร. 4คสล.ม.10 (ช่วงที่ 1)(ช่วงที่2) 
เอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 จุดที่1และจุดที่2 
ปร.5 คสล.ม.5 
มีข้อมูลทั้งหมด  573  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    28/29

< First | < Prev 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29