เทศบาลตำบลคำอาฮวน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกางวัน อาหารว่างเเละเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองการประชุมสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างเเละเครื่องดื่ม จำนวน 7 รายการ สำหรับประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยฯ       เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน       ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเลื่อน 2 ล้อ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลอดเหลี่ยม คสล.พร้อมถนนลูกรังสายเหมืองบ่า หมู่ 2(หลังโรงเรียนเหมืองบ่า)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding)       ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้อต้นและเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่น       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (รายละเอียดตามใบสั่งจ่ายแนบ)       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างเเละเครื่องดื่มตามโครงการกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กเเละเยาวชน       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดกิจกรรมเยาวชนต้นแบบเทศบาลตำบลคำอาฮวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนตำบลคำอาฮวน ประจำปี 2561     
  ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ด้านสังคม
  ด้านเศรษฐกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  นโยบายของผู้บริหาร
  แผนภูมิขั้นตอนปฎิบัติงาน กองต่างๆ
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  สำนัก/กอง
  ผู้บริหาร
  สภา
  สำนักปลัด
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองช่าง
  กองคลัง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โครงสร้างส่วนราชการ
  โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
  โครงสร้างส่วนราชการกองคลัง
  โครงสร้างส่วนราชการกองช่าง
  โครงสร้างส่วนราชการกองวิชาการและแผนงาน
  โครงสร้างส่วนราชการกองสวัสดิการสังคม
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดัชนีรวม มาตรา 7
  ดัชนีรวม มาตรา 9
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
  มติคณะรัฐมนตรี
  สัญญาอื่นๆ
  เอกสารอื่นๆ
  หนังสือที่เกี่ยวข้อง
  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
  การบริการชำระภาษี
  การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
  การจัดเก็บภาษีป้าย
  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  60
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  5,423
  เยี่ยมชมปีนี้ :  76,315
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  403,941
  IP :  54.198.96.198
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง  ค้นหาข่าว :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร canon) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องโทรทัศน์ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเเก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุก ทะเบียน 80-4944และทะเบียน 80-4320 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายประกาศประชาสัมพันธ์การชำระภาษี 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ(รายวันเฉพาะวันที่มีเวร)มีหน้าที่ปฏิบัติงานเเพทย์ฉุกเฉิน ระยะเวลา 6 เดือน 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2560 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ ระยะเวลา 6 เดือน 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน(อาคาร2)ชั้น2 ระยะเวลา 6 เดือน 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 
ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 60 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 
สัญญาซื้อขายรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์(ดีเซล) 6 ล้อ 6ตัน 
สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง มห.3083 คำเม็ก-โนนสะอาด 
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิดทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง มห3083 บ้านคำเม็ก หมู่ 6 - บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 
มีข้อมูลทั้งหมด  417  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    18/21

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > | Last >>