ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุ่งรถยนต์ (รถกระเช้า) เลขทะเบียน 80 6602 มุกดาหาร       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเเก้ไขเปลี่ยน Harddisk notebook       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังบรรจุน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 2000 ลิตร พร้อมขาตั้งรองรับถังน้ำ ตามโครงการป้องกันและเเก้ไขปัญหาภัยเเล้ง ปี2561       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า ใช้ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2561       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน 80-4320 มุกดาหาร       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน 80-3980 มุกดาหาร       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแก้ไขเปลี่ยนอะไหล่คอมพิวเตอร์ เลข 416-52-027       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 80-4944 มุกดาหาร       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง น้ำดื่ม ตามโครงการวันผู้สูงอายุ ปี2561       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการวันผู้สูงอายุและกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ปี2561     
  ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ด้านสังคม
  ด้านเศรษฐกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  นโยบายของผู้บริหาร
  แผนภูมิขั้นตอนปฎิบัติงาน กองต่างๆ
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  สำนัก/กอง
  ผู้บริหาร
  สภา
  สำนักปลัด
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองช่าง
  กองคลัง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โครงสร้างส่วนราชการ
  โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
  โครงสร้างส่วนราชการกองคลัง
  โครงสร้างส่วนราชการกองช่าง
  โครงสร้างส่วนราชการกองวิชาการและแผนงาน
  โครงสร้างส่วนราชการกองสวัสดิการสังคม
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดัชนีรวม มาตรา 7
  ดัชนีรวม มาตรา 9
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
  มติคณะรัฐมนตรี
  สัญญาอื่นๆ
  เอกสารอื่นๆ
  หนังสือที่เกี่ยวข้อง
  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
  การบริการชำระภาษี
  การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
  การจัดเก็บภาษีป้าย
  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  233
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  8,820
  เยี่ยมชมปีนี้ :  39,996
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  367,627
  IP :  54.80.123.20
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง  ค้นหาข่าว :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุก ทะเบียน 80-4944และทะเบียน 80-4320 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายประกาศประชาสัมพันธ์การชำระภาษี 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ(รายวันเฉพาะวันที่มีเวร)มีหน้าที่ปฏิบัติงานเเพทย์ฉุกเฉิน ระยะเวลา 6 เดือน 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2560 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ ระยะเวลา 6 เดือน 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน(อาคาร2)ชั้น2 ระยะเวลา 6 เดือน 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 
ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 60 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 
สัญญาซื้อขายรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์(ดีเซล) 6 ล้อ 6ตัน 
สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง มห.3083 คำเม็ก-โนนสะอาด 
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิดทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง มห3083 บ้านคำเม็ก หมู่ 6 - บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 
ประกาศวัน เวลา และสถานที่,เงื่อนไข(รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ฯ) 
ประกาศวัน เวลา และสถานที่,เงื่อนไข(ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก ม.6 - ม.7) 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาโครงการซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
มีข้อมูลทั้งหมด  254  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    10/13

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13