การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์จำนวน 13 รายการ       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าครามหมู่12ซอยบ้านยายปอน พันคูณ       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงอรุณหมู่14คุ้มนาพาโชค       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงอรุณหมู่11สายทางหน้าวัดหนองแต้       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพรานอ้นหมู่4 ป่าช้าถึงชุมชนหนองบัว       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงมันหมู่5 บ้านนางเนินถึงสามแยกคำเขือง       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำอาฮวนหมู่1คำอาฮวนคำเม็ก       สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม2563       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง     
       ข้อมูลพื้นฐาน
       เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       คู่มือ
       การส่งเสริมความโปร่งใส
       งานสภา
       บริการประชาชน
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  198
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  7,804
  เยี่ยมชมปีนี้ :  7,804
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  797,598
  IP :  3.239.40.250
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหาข่าว :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์จำนวน 13 รายการ   
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงอรุณหมู่11สายทางหน้าวัดหนองแต้   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุุกขยะ-ทะเบียน 80 6601   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กข8972 มุกดาหาร   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลางก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่1สายทางคำอาฮวนคำเม็ก   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน งวดเดือนมกราคม-มีนาคม 2564 จำนวน62 วันทำการ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน-เทศกาลปีใหม่-2564 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.1-บ้านคำอาฮวน-สายคำอาฮวน-คำเม็ก 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านเหล่าคราม-ม.12-ซอยบ้านยายปอน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านแสงอรุณ-ม.14-คุ้มนาพาโชค 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านแสงอรุณ-ม.11-หน้าวัดหนองแต้ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านพรานอ้น-ม.4-ป่่าช้า-ชุมชนหนองบัว 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านดงมันหมู่5บ้านนางเนินสามแยกคำเขือง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์ห้องเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาDLTV 
ประกาศผู้ชนะการเสรอาคาซื้อวัสดุประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารว่างและเครื่องดิ่มไม่มีแอลกอฮอล์โครงการลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่-ปี2564 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ-สำหรับจุดตรวจปีใหม่2564 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว12รายการ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว2รายการ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอัดบรรจุถังเคมีแห้งดับเพลิง 
มีข้อมูลทั้งหมด  1277  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/64

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>