การปรับเบี้ยความพิการ       สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563       ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น       ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฌาปณสถานบ้านหนองแต้หมู่ 11        ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฌาปณสถานบ้านโนนสะอาดหมู่ 7       รายการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน2563       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง       ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่4       การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี2564       เวทีจัดการความรู้ “สุขภาวะชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ท้องถิ่นน่าอยู่“     
       ข้อมูลพื้นฐาน
       เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       คู่มือ
       การส่งเสริมความโปร่งใส
       งานสภา
       บริการประชาชน
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  352
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  16,126
  เยี่ยมชมปีนี้ :  191,979
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  758,525
  IP :  34.201.9.19
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหาข่าว :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3รายการ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น 
ประกาศผฝู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องพ่นดับไฟป่า 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารประกอบอาหารกลางวันศูฯย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยการสำรวจภาคสนาม ปรับปรุงแผนที่แม่บท ระยะที่ 2 ปี2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสาวิทยุสื่่อสารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่่อสารชนิดประจำจำนวน1เครื่่อง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายพร้อมติดตั้งระบบวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็ค-ติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพรอ้มเปล่ี่ยนอะไหล่-PC-เลข-416-55-043 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่-PC-เลข-416-51-022 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.16สายบ้านนายกันหา-บ้านนายสันติ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล.ม.15บ้านนายกหลาบ-บ้านนายละมัย 
ประกาศชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล.ม.2บ้านนายสมชาย-วัดป่าคำเดือนห้า 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 13 รายการ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมรถบรรทุกขยะ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องทำงานห้องสำนักปลัดห้องกองสวัสดิการสังคม 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องทำงานสาธารณสุข 
มีข้อมูลทั้งหมด  1242  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/63

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>