ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ตารางแสดงวงเงิน สัญญาจ้าง/ซื้อ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุ่มือสำหรับประชาชน รางวัลและผลงานดีเด่นของเทศบาล ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ สถานที่ท่องเที่ยวคำอาฮวน ข่าวรับสมัครงาน ประชาคมอาเซียน เกร็ดความรู้
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง ขนาด 20 ลิตร       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้น จำนวน 2 รายการ       ประกาศชนะการเสนอราคาซ่อมพร้อมเปลี่ยนจอคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก       สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563       ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์บ้านโค้งสำราญ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 31 วันทำการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนสะอาด หมู่ 7 (สายทางไปหลังรร.บ้านเหล่าคราม)       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านคำเขือง หมู่ 3 (สายวังทางหลวง)     
       ข้อมูลพื้นฐาน
       เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       คู่มือ
       การส่งเสริมความโปร่งใส
       บริการประชาชน
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  105
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  9,291
  เยี่ยมชมปีนี้ :  58,682
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  625,267
  IP :  3.226.76.216
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 สัญญาจ้าง/ซื้อ  ค้นหาข่าว :
สัญญาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเหมืองบ่าหมู่ 2 ถึงบ้่านแสงอรุณ หมู่ 14 (ลานมัน) 
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านเหมืองบ่า หมู่ 2 (สายทุ่งนาโพธิ์) 
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโคกสูง หมู่ 8 (สายชุมชนนาเตย) 
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคันดินบ้านพรานอ้น หมู่ 4 สายพรานอ้น เชื่อม ตำบลหนองแวง 
สัญญาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ม 15 
สัญญาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ม 14 
สัญญาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ม 13 
สัญญาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ม 11 
สัญญาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ม 10 
สัญญาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ม 8 
สัญญาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ม 7 
สัญญาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ม 6 
สัญญาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ม 5 
สัญญาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ม 4 
สัญญาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ม 3 
สัญญาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ม 1 ม 6 
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ม 10 
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ม 4 
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ม 1 
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล ม 9 
มีข้อมูลทั้งหมด  52  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/3

1 2 3